MICHAL GABRIEL

Tlupa - krátká instalace v galerii Aspekt

sousoší vzniklo spojením dvou předchozích sousoší. Sochy třinácti hráčů a sedmi zvířat tedy již hotová a uzavřená sousoší Hráči a Smečka, jsem spojil do nové skupiny. Postavy hráčů nejsou obrácené do uzavřené skupiny která spolu uvnitř vzájemně komunikuje ale jsou obrácené do jednoho směru a spolu se zvířaty jdou vpřed.
Sousoší je složené ze zmenšených bronzových figur a všechny figury, lidské i zvířecí spojuje jednotná struktura. Zmenšené sousoší je modelem pro sousoší v měřítku lidské figury které postupně připravuji. Sousoší jsem zatím nazval Tlupa.

Tlupa - krátká instalace v galerii Aspekt

Tlupa - krátká instalace v galerii Aspekt

Tlupa - krátká instalace v galerii Aspekt

Tlupa - krátká instalace v galerii Aspekt

Tlupa - krátká instalace v galerii Aspekt