MICHAL GABRIEL

pavilón indonéské džungle, ZOO Praha
2002-2004, spolupráce s Lukášem Rittsteinem a Barborou Šlapetovou, architektonický návrh ateliér ADN, realizace firma Skanska, techniciké zajištění firma Staopra - Vojtěch Trochta.
výška 1600cm, šířka 4300cm, délka 5500cm

pavilon of indonesiam jungle, ZOO Prague
2002-2004, cooperation with Lukáš Rittstein and Barbora Šlapetová, architectural design atelier ADN, realisation Skanska company, technical support Staopra company - Vojtěch Trochta.
height 1600cm, width 4300cm, length 5500cm

džungle
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
džungle džungle džungle džungle