MICHAL GABRIEL

Tvrdohlaví v Bratislavě

(6.3.-13.4.2008)
pozvánka PDF

Tvrdohlaví v Bratislavě vstup do areálu galerie Tranzit

Tvrdohlaví v Bratislavě J. David a V. Marhoul v zastoupení

Tvrdohlaví v Bratislavě opět moje sochy s obrazem J. Davida, ve dveřích obraz P. Nikla

Tvrdohlaví v Bratislavě zvířata , koně , diváci a sedící J. David pod obrazy P. Nikla v pozadí opřený o zeď molitanový V. Marhoul

Tvrdohlaví v Bratislavě koně

Tvrdohlaví v Bratislavě já v rozhovoru a koně

Tvrdohlaví v Bratislavě kůň, obraz J. Davida a Z. Lhotský ve vážném rozhovoru

Tvrdohlaví v Bratislavě S. Milkov dává rozhovor v pozadí obraz S. Diviše

Tvrdohlaví v Bratislavě vážka J. Róny, Sám J. Róna hovoří s L. Terenem

Tvrdohlaví v Bratislavě vážka a J. Róna naslouchá S. Divišovi

Tvrdohlaví v Bratislavě socha a obrazy S. Milkova. Zcela vpravo příznivkyně Tvrdohlavých a ředitelka českého centra v Bratislavě J. Buriánová

Tvrdohlaví v Bratislavě Malíř a sochař J. Rona a malíř L. Teren pohlížejí na dílo Č. Sušky. Zcela vlevo rozmazaný autor sochy Č. Suška

Tvrdohlaví v Bratislavě obrazy P. Nikla

Tvrdohlaví v Bratislavě socha J. Rony a obraz P. Nikla

Tvrdohlaví v Bratislavě obraz S. Diviše

Tvrdohlaví v Bratislavě socha S. Diviše

Tvrdohlaví v Bratislavě skleněné plastiky Z. Lhotského

Tvrdohlaví v Bratislavě plastiky S. Milkova a obrazy J. Róny uplně vzádu na zemi socha J. Róny

Tvrdohlaví v Bratislavě

Tvrdohlaví v Bratislavě díla F. Skály a nadšená obdivovatelka

Tvrdohlaví v Bratislavě opět díla F. Skály

Tvrdohlaví v Bratislavě Eva a František Skálovi tančí

Tvrdohlaví v Bratislavě X figura

Tvrdohlaví v Bratislavě Bacon figura

Tvrdohlaví v Bratislavě autorka fotografií Milada Gabrielová se fotí na toaletě