MICHAL GABRIEL

previous
next

písař
1988, laminát, výška 156cm

copying clerk
1988, fibre glass, height 156cm

písař