MICHAL GABRIEL

previous
next

Prostorová hra
2010, acristal
v. 6 400 cm

Spatial game
2010, acristal
height 6 400 cm