MICHAL GABRIEL

previous
next

Červení koně
detail, 2005 – 2007
strukturovaný probarvený laminát
v. 160 – 180 cm

Red Horses
detail, 2005–2007
textured coloured fibreglass
height 160–180 cm