MICHAL GABRIEL

previous
next

Červení koně
2005 – 2007, strukturovaný probarvený laminát
v. 160 – 180 cm

Red Horses
2005–2007, textured coloured fibreglass
height 160–180 cm