MICHAL GABRIEL

previous
next

Hráči
2006 – 2008, bronzové odlitky dřevěných Hráčů
v. 175 – 210 cm

Players
2006 – 2008, bronze castings of wooden Players
height 175–210 cm