MICHAL GABRIEL

okřídlená lvice
zlacený bronz, sklo
1996, výška 80cm
vstupní hala Union Banky
v Ostravě

winged lioness
gilded bronze, glass
1996, height 80cm
entrance hall of the Union Bank
in Ostrava

lvice
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel