MICHAL GABRIEL

okna pro Městský úřad v Českých Budějovicích
2000, tavené sklo ve formě
výška 40cm, délka 400cm

windows for the Municipal office České Budějovice
2000, mould-melted glass
height 40cm, length 400cm

okna
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
okna