MICHAL GABRIEL

schody
1993, bronz, výška 450cm
budova firmy Höcherl & Schlemmer v Mnichově

staircase
1993, bronze, height 450cm
building of Höcherl & Schlemmer in Munich

schody
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
schody