MICHAL GABRIEL

klobouk - náhrobek Michalovi Tučnému
1997, žula, průměr 100cm

hat - tomb for Michal Tučný
1997, granite, diameter 100cm

klobouk
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel