MICHAL GABRIEL

okřídlený levhart
1996, zlacený bronz, nerezová ocel, výška 45cm
vchod do kanceláře prezidenta republiky, Pražský hrad

winged leopard
1996, gilded bronze, stainless steel, height 45cm
entrance to the office of the president, Prague castle

levhart
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel