MICHAL GABRIEL

kmen
2001-2002, bronz, délka 400cm
zahrada Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně

the trunk
2001-2002, bronze, length 400cm
garden of the Department of Philosophy - Masaryk Univerzity in Brno

kmen
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel
michal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabrielmichal gabriel